top of page

Fra databehandleravtale:

Databehandler skal i henhold til Samarbeidsavtalen levere medierådgivning og medieformidling. For at Databehandler skal kunne levere sine tjenester til Behandlingsansvarlig og oppfylle sine forpliktelser etter Samarbeidsavtalen, vil Databehandler få tilgang til å behandle personopplysninger om Behandlingsansvarliges medlemmer, kunder og besøkende hos behandlingsansvarliges nettsider.
Nærmere beskrivelse av hvilke behandlinger som omfattes av databehandleravtalen, hvilke personopplysninger som skal behandles samt rammene for Databehandlers håndtering av personopplysninger.

Behandlingsoversikt (Opplysning, behandling og formål)
Behandling knyttet til: 3. part, CRM, Cookie 

bottom of page