Fra databehandleravtale:

Databehandler skal i henhold til Samarbeidsavtalen levere medierådgivning og medieformidling. For at Databehandler skal kunne levere sine tjenester til Behandlingsansvarlig og oppfylle sine forpliktelser etter Samarbeidsavtalen, vil Databehandler få tilgang til å behandle personopplysninger om Behandlingsansvarliges medlemmer, kunder og besøkende hos behandlingsansvarliges nettsider.
Nærmere beskrivelse av hvilke behandlinger som omfattes av databehandleravtalen, hvilke personopplysninger som skal behandles samt rammene for Databehandlers håndtering av personopplysninger.

Behandlingsoversikt (Opplysning, behandling og formål)
Behandling knyttet til: 3. part, CRM, Cookie 

Matrøyk AS, Storgt. 85, 9008 Tromsø, Norge.  Org.nr. 986507175MVA

Tlf: 46 91 46 91 e-post; post@matroyk.no

Hobbyrøykeriet Normann og Røykutvikleren er internasjonalt design-beskyttet gjennom i "The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO)" med registreringsnumrene DM/206323 og DM/209831. Kopiering av produktene er ikke tillatt.

Våre produkter er under stadig utvikling og fornying. Vi tar derfor forbehold om produktendringer som kan fravike presentasjonene og bildene både i nettbutikken og på hjemmesiden.