KONTAKT

Firma-adresse:

Storgaten 85

N-9008 Tromsø

P.O.Box 1146

N-9261 Tromsø

Epost:

post@matroyk.no

Tlf: 46 91 46 91

Produksjon og lager på Nøtterøy i Vestfold.

Matrøyk AS, Storgt. 85, 9008 Tromsø, Norge.  Org.nr. 986507175MVA

Tlf: 46 91 46 91 e-post; post@matroyk.no

Hobbyrøykeriet Normann og Røykutvikleren er internasjonalt design-beskyttet gjennom i "The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO)" med registreringsnumrene DM/206323 og DM/209831. Kopiering av produktene er ikke tillatt.

Våre produkter er under stadig utvikling og fornying. Vi tar derfor forbehold om produktendringer som kan fravike presentasjonene og bildene både i nettbutikken og på hjemmesiden.