top of page

Hobbyrøykeriet Normann (beskyttet design)

HRN lukket med netting nede3.jpg

Pris kr 4.485 inkl. mva og frakt.

Hobbyrøykeri uten røykutvikler kr 3.990 inkl. mva og frakt.

Produktets design er internasjonalt beskyttet gjennom i "The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO)" med registreringsnummer DM/206323. Kopiering av produktet er ikke tillatt..

Hobbyrøykeriet Normann har flere funksjoner:

1. Tørkefunksjon

Sett inn nettingluken nede og nettingrammen oppe, sett taket i åpen lufteposisjon og heng råvarene på hengepinnene. De to lukene sikrer god luft-gjennomstrømning, slik at maten tørker fint. Metallnettet sørger for at dyr, fugler og insekter ikke kommer til. 

2. Røykefunksjon

Sett røykutvikleren på den keramiske flisen og legg på en røykeklosse. Skyv deretter den innvendige tette luken ned, slik at røykehuset tettes nede. Lukk taket og koble røykutvikleren til strøm. Om du vil ha gjennomstrøming av røyk låser du taket slik at det får en liten åpning.

MERK! Det vil alltid komme litt røyk ut av huset ettersom dette ikke er helt tett. 

3. Lufting etter røyking.

Mange ønsker å lufte maten etter røyking. Dette gjøres på samme måte som ved tørking (ovenfor).

bottom of page